Основи науково-методичної діяльності: методичні вказівки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Човнюк, Юрій Васильович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА, Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Основи науково-методичної діяльності». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

діяльність науково-методична, кафедра фізичного виховання і спорту

Бібліографічний опис

Основи науково-методичної діяльності: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : Ю. В. Човнюк. - Київ : КНУБА, 2023. - 31 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced