Історія та перспективи розвитку норм з енергоефективності будівель в Україні

Ескіз

Дата

2017

Автори

Сергейчук, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У роботі розглядається історія розвитку нормативних вимог до енергоефективності будівель, починаючи з кінця ХІХ сторіччя до наших днів. Показано як змінювалися вимоги до показників енергоефективності будівель і трансформувалися розрахункові формули. Особливу увагу приділено змінам, що були впроваджені після отримання Україною незалежності. Зроблено аналіз сучасного комплексу нормативних документів з енергоефективності та нової редакції ДБН В.2.6.31:2016 «Теплова ізоляція будівель». Проведено їх порівняння з нормами ЄС. Розглянуто можливі напрямки подальшого розвитку та вдосконалення норм у взаємозв’язку з суміжними нормами з будівельної фізики, такими як норми з природної освітленості і інсоляції.

Опис

Ключові слова

теплоізоляція, опір теплопередачі, енергозбереження, енергоефективність, природне освітлення, інсоляція, кафедра архітектурних конструкцій

Бібліографічний опис

Сергейчук О. В. Історія та перспективи розвитку норм з енергоефективності будівель в Україні / О. В. Сергейчук // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2017. - Вип. 9. - С. 211 - 221. – Бібліогр. : 30 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced