Термопружний стан багатошарових дорожніх покриттів

Ескіз

Дата

2020

Автори

Васильєва, Г. Ю.
Кошевий, О. П.
Міщенко, О. Д.
Чередніченко, П. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Зроблено огляд монографії «Термопружний стан багатошарових дорожніх покриттів», в якій наведено результати комп’ютерного аналізу напружено-деформованих станів багатошарових асфальтобетонних дорожніх покриттів під дією транспортних навантажень в умовах сезонних та добових змін температури навколишнього середовища. На основі скінчено-елементної моделі термосилового деформування покриттів виконані дослідження особливостей механічної поведінки систем, що розглядаються, при різних конструктивних схемах, умовах навантаження,наявності тріщин та розшарувань, а також при підкріпленні її стрижневою й сітчастою арматурою. Виявлені ефекти концентрації напружень в системі,обумовлених високо градієнтними полями температур і конструктивними недосконалостями шарового покриття.

Опис

Ключові слова

асфальтобетон, дорожня основа, дорожнє покриття, інтенсивність руху, модуль пружності, нежорсткий дорожній одяг, дорожное основание, дорожное покрытие, интенсивность движения, модуль упругости, нежесткая дорожная одежд, bituminous concrete, roadbed, road pavement, traffic intensity, modulus of elasticity, кафедра міського будівництва, кафедра опору матеріалів

Бібліографічний опис

Термопружний стан багатошарових дорожніх покриттів / Г. Ю. Васильєва, О. П. Кошевий, О. Д. Міщенко, П. П. Чередніченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осетрін. – К., КНУБА, 2020. – Вип. 73. – С. 29-38. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset