Композиція. Основи об'ємно-просторової композиції. Закономірність. Цілісність. Види симетрії. Композиційна рівновага: конспект лекції

Ескіз

Дата

2024

Автори

Зиміна, Світлана Борисівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто найпоширеніші види композиційної закономірності; аспекти композиційної цілісності (супідрядність, підпорядкованість елементів між собою, завершеність композиційного рішення, зорове тяжіння мас, єдність форми завдяки подібності частин і цілого); види симетрії, дисиметрію і асиметрію; композиційну рівновагу та її відмінність від фізичної рівноваги і нестійкості форми. Призначено для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування»; галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальностей 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво».

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, композиційна цілісність, види симетрії, дисиметрія, асиметрія, композиційна рівновага

Бібліографічний опис

Зиміна, С. Композиція. Основи об'ємно-просторової композиції. Закономірність. Цілісність. Види симетрії. Композиційна рівновага : конспект лекції для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спец. 191 «Архітектура та містобудування»; галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальностей 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво» / С. Зиміна. - Київ : КНУБА, 2024. - 43 с. : іл. - Бібліогр. : с. 42 - 43.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset