Торгові ринки Львова: розміщення, архітектура, дизайн

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджено архітектурно-планувальну організацію ринків Львова, їх роз-міщення, архітектуру та дизайн простору: ґенезу їх виникнення й розвитку; стан освоєння території та архітектуру забудови ринків, їх вплив на простір оточення; дизайн об’єктів і середовища, а також здійснено пошук шляхів пок-ращення естетично-предметних характеристик «ринкових» фрагментів місь-кого простору.
Опис
Ключові слова
архітектурно-планувальна організація, ринки, дизайн простору, міський простір, архитектурно-планировочная организация, рынки, дизайн пространства, городское пространство
Бібліографічний опис
Габрель М. М. Торгові ринки Львова: розміщення, архітектура, дизайн / М. М. Габрель // Містобудування та територіальне планування : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відпов. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С. 70-80. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання