Від наукових теорій до енергозберігаючих конструкцій і технологій

Ескіз

Дата

2010

Автори

Шахнова, В. М.
Фіалко, Н. М.
Черних, Л. Ф.
Черненко, Віталій Костянтинович
Савенко, Володимир Іванович
Сухоросов, І. М.
Клюс, Л. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Щорічно в Україні на потреби теплозабезпечення витрачається 2500 ГДж (85 млн. тон умовного палива) і споживання енергії продовжує зростати, незважаючи на тенденцію до зниження кількості вироблюваної енергії. Так, за останні роки добуток палива в Україні знизився на 11,2%. В цій ситуації забезпечення комфортних умов в приміщеннях з тривалим перебуванням людей можливе тільки за рахунок застосування енергозберігаючих технологій, зокрема, збільшення опору теплопередачі огороджуючих конструкцій, вдосконалення акумулюючих і енергозберігаючих властивостей споруд, підвищення ефективності систем опалення. На сьогодні витрати енергії на одиницю валового національного продукту в 2-3 рази перевищують відповідні показники економічно розвинутих країн. Народне господарство України – це складна структура, яка надзвичайно обтяжена галузями важкої промисловості. Так, використання енергоресурсів в Україні характеризується двома головними моментами – відносно високою енергоємністю і диспропорцією між витратами енергії та об'ємом товарів для населення. Таким чином, проблема енергозбереження є ключовим питанням, вирішення якого веде до розвитку економіки, добробуту суспільства, могутності Української держави. Раціональне використання енергоресурсів – головне завдання сьогодення.

Опис

Ключові слова

кафедра організації та управління будівництвом, енергозберігаючі технології, енергозберігаючі конструкції

Бібліографічний опис

Від наукових теорій до енергозберігаючих конструкцій і технологій / В. М. Шахнова, Н. М. Фіалко, Л. Ф. Черних // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2010. - № 25. - С. 106 - 110. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset