Принципи та планувальні моделі формування нового типу локальних систем розселення в Україні

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Процес змін адміністративно-територіального устрою України веде до необхідності створення нової стратегії в усіх сферах містобудівної діяльності від зміни законодавчих, нормативних актів до реальних проектних результатів. В роботі запропоновані перспективні принципи розвитку локальних систем розселення нового типу сформованих на еколого-ресурсній основі як економічній стратегії розвитку. Такими принципами стали: принципи «взаємності», «субсідіарності», «іноваційної інтеграції населених пунктів», «дискретно-просторового розвитку», «локалізації екомереж», «збереження дезурбанізованого розвитку», «спадкоємного відтворення культурно-етнічної спадщини» та «організації сільського туристично-рекреаційного простору». Ці принципи відтворюють нові підходи до планувальної організації локальних систем розселення, які є об’єднаними територіальними громадами.
Опис
Ключові слова
децентралізація, територіальна громада, система розселення, принципи, інтеграція населених пунктів, законодавча база, туристично-рекреаційний простір, кафедра ландшафтної архітектури
Бібліографічний опис
Панченко, Т. Ф. Принципи та планувальні моделі формування нового типу локальних систем розселення в Україні / Т. Ф. Панченко, В. О. Яценко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 54. - С. 352 - 364. - Бібліогр. : 19 назв.
Зібрання