Вирішення питання очистки повітря від цементного пилу

Ескіз

Дата

2013

Автори

Батлук, В. А.
Параняк, Н. М.
Гречка, І. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статье приводятся результаты исследований, подтверждающих тезис о невозможности сегодня улавливать мелкодисперсную цементную пыль, поэтому предложена принципиально новая конструкция центробежно-инерционного пылеуловителя; испытания которойпозволяют утверждать о повышении эффективности улавливания такого типа пыли на 1-2% и уменьшении энерго- и металоѐмкости.

Опис

Ключові слова

цементний пил, цементний завод, очистка повітря

Бібліографічний опис

Батлук В. А. Вирішення питання очистки повітря від цементного пилу / В. А. Батлук, Н. М. Параняк, І. П. Гречка // Теорія і практика будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 11. - С. 3-8. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced