Багаторівневе управління в автоматизованих системах приготування бетонної суміші

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Автори
Аласас, Ахмад
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертацію присвячено питанням розробки та дослідження ієрархічної структури автоматизованих систем управління приготуванням бетонної суміші у будівництві. Запропонована трирівнева ієрархічна система автоматизованого управління технологічним процесом приготування бетонної суміші. Верхній рівень являє собою інтерактивну підсистему управління складом бетонної суміші у реальному часі. Обчислювальна машина складає і вирішує системи рівнянь, зв'язаних з визначенням розміру доз матеріалів для приготування суміші з врахуванням їх вологості та взаємної забрудненості. Оператор приймає рішення у ситуаціях, що важко піддаються формалізації. На основі принципу прогнозування взаємодій запропоновані алгоритми паралельної координації процесів дозування за узагальненим критерієм, а також алгоритми послідовної координації процесів виконання замісів для другого рівня координації. На основі принципу Белмана запропонований оптимальний за швидкодією алгоритм управління завантаженням бетоновозів.
Опис
Ключові слова
технологічний комплекс, бетонна суміш, ієрархічна система, координація, дозування, моделювання, оптимальне управління
Бібліографічний опис
Аласас Ахмад. Багаторівневе управління в автоматизованих системах приготування бетонної суміші : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.17 / Аласас Ахмад; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2002. - 18 с.- Бібліогр. : с. 16 - 17.
Зібрання