Дослідження динаміки вібраційної щокової дробарки двосторонньої дії

Ескіз

Дата

2019

Автори

Міщук, Євген
Назаренко, Іван

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Внаслідок постійного розвитку будівельної галузі виникає питання про створення нових або модернізації старих зразків техніки. Застосування ударного характеру дії дробильних щік на матеріал є найбільш перспективним напрямком розвитку дробильних машин. Метою дослідження робочого процесу моделі вібраційного щокової дробарки для створення нової енергоефективної конструкції. В роботі представлено результати теоретичних та експериментальних досліджень робочого процесу резонансної вібраційної щокової дробарки. Створена фізична модель дробарки на основі якої складені рівняння руху, що включають три основні умови ефективної роботи. Побудовано амплітудно-частотні характеристики та визначені раціональні значення основних динамічних параметрів. Наведено натурна модель дослідної вібраційної щокової дробарки та експериментальні дані робочого процесу. Дано рекомендації по вибору ефективних частотних режимів. В результаті дослідження були визначені прикладні рівняння, які дозволяють описати динаміку вібраційної щокової дробарки. Знання раціональних значень основних параметрів механічного режиму досліджуваної коливальної щелепної дробарки дає змогу визначити подальші оптимальні значення витрат електроенергії та продуктивності при дробленні матеріалів різної міцності.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і технологічного обладнання, вібраційна щокова дробарка, резонанс, амплітуда, коефіцієнт пружності, степінь дроблення, енергоефективність, частота коливань, динаміка, vibratory jaw crusher, resonance, amplitude, coefficient of elasticity, crushing degree, energy efficiency, vibration frequency, dynamics

Бібліографічний опис

Міщук Є. Дослідження динаміки вібраційної щокової дробарки двосторонньої дії / Є. Міщук, І. Назаренко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. Сукач. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 94. – С. 5 – 15. – Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset