Вип. 94

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Випробування пневмоциліндрів з використанням реле часу
  (КНУБА, 2019) Комоцька, Світлана; Бігун, Максим
  Сучасна Україна потребує розширення сфери застосування систем пневмоавтоматики в машинобудуванні (машини ударної дії, затискні пристрої та подача робочого інструменту у верстатах, роботи-маніпулятори, приводи пневматичних домкратів, ручний механізований інструмент) і автомобілебудуванні (пневматичні амортизатори, системи відкривання дверей). Як гідравлічний так і пневматичний приводи широко застосувуються на підйомно- транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машинах, а також на технологічних лініях підприємств, які виготовляють продукцію різних галузей промисловості. В статті наведені теоретичні основи роботи пневмоприводів та представлений опис конструкції, призначення існуючих елементів пневмосистем і елементів керування пневмосистемами. Розглянуто приклади використання цих елементів на пневмостенді виробництва компанії CAMOZZI та змодельовано принцип їх ро- боти в програмі FluidSim. Пневмоциліндри на навчальних стендах використовуються як виконавчі органи для реалізації поставлених задач, тому дослідження взаємодії найбільш розповсюджених елементів таких як реле часу дроселі, різноманітні клапани та розподільники є важливим аспектом при роботі з пневматичними системами та виконання задач автоматичного регулювання процесів руху виконавчих органів. Досліджено вплив налаштування елементів пневмосистеми на швидкість руху та порядок роботи двох пневомоциліндрів двосторонньої дії з використанням пневматичного реле часу і датчиків положення. При роботі стенда реле часу замінювала система складена з дроселю, одностороннього пневмоциліндра і моностабільного розподільника 3/2. Шляхом регулювання дроселя було досягнуто витримку в часі між висуванням штоку пневмоциліндра 1 та штоку пневмоциліндра 2. На монтажній плиті пневмостенда (мехатронного стенда) реалізовано пневматичну систему за складеною пневматичною схемою, як виконавчий орган використано два пневмоциліндри двосторонньої дії. Проведені випробування роботи двох пневмоциліндрів двосторонньої дії та одного пневмоциліндра односторонньої дії, який виконував роль ресивера в реле часу. Досліджено параметри, які потрібно враховувати при проектуванні пневмосистем.
 • Документ
  Особливості руйнування робочих середовищ при інформаційності та співентропійності робочих процесів будівельної техніки
  (КНУБА, 2019) Фомін, Анатолій; Гаркавенко, Олександр; Костенюк, Олександр; Тетерятник, Олександр
  Аналіз будівельної техніки та її робочих процесів, а також синтез нових робочих органів та машин базується на дослідженнях окремих закономірностей їх роботи. Цей напрямок досліджень в галузі робочих середовищ є достатньо ефективним, але звуження напрямів обмежує позитивний ефект від їх проведення. Процеси руйнування робочих середовищ є деструкційними. Всі реальні процеси незворотні, тобто ентропія ізольованої (замкненої) системи може тільки зростати. Для відкритих систем, де є обмін з оточуючим середовищем речовиною, а також енергією й імпульсом, ентропія може зменшуватися за рахунок поповнення системи речовиною та енергією, але напрямок протікання природних процесів не змінюється. В складних, нелінійних, неврівноважених і відкритих системах можуть протікати процеси організації, коли упорядкованість системи зростає за рахунок синергетичної відкритості. Складним та нелінійним процесам розробки робочих середовищ притаманні обидва напрямки процесів. Опис еволюції систем руху робочих середовищ, як процесів деградації, науково обґрунтовується другим законом термодинаміки, еволюція системи в сенсі організації для всіх її складових – синергетикою. При формуванні забою необхідно враховувати те, що процес руйнування повинен співпадати з напрямком процесу природного руйнування для зменшення витрат енергії. Конструктивна реалізація робочих органів будівельних машин таким способом, коли здійснюється співнаправленість процесів руйнування з протіканням природніх процесів дозволяє значно підвищити інформаційність роботи будівельної машини. Такі процеси призводять до кардинального зменшення ресурсних витрат на одиницю продукції та поліпшення всіх параметрів розробки робочих середовищ.
 • Документ
  Інноваційні шляхи вдосконалення будівельної техніки з огляду на потреби сучасної будівельної індустрії
  (КНУБА, 2019) Пристайло, Микола; Марчук, Костянтин
  Основними машинами для виконання землерийних робіт основними машинами є одноківшеві екскаватори. У робочого обладнання одноківшевого гідравлічного екскаватора є низка особливостей, які при переобладнанні прямої лопати на зворотну лопату, і навпаки, потребують затрат робочої сили та часу. Стандартні робочі органи мають низку проблем, які знижують продуктивність а також енергоємність процесу розробки масиву ґрунту.
 • Документ
  Визначення геометричних параметрів маніпулятора за характеристиками робочого середовища
  (КНУБА, 2019) Міщук, Дмитро; Горбатюк, Євген; Волянюк, Володимир
  Застосування промислової робототехніки в будівництві висуває ряд жорстких і суперечливих вимог, зокрема, при високій швидкодії необхідно забезпечувати задану плавність руху та високу точність відпрацювання, а при мінімальних масі та габаритних розмірах виконавчих механізмів бажають отримувати найвищу продуктивність та ефективність функціонування робота. При цьому підвищення точності зазвичай пов’язано зі збільшенням маси і моментів інерції рухомих частин, а підвищення швидкодії досягається розміщенням потужних привідних механізмів на рухомих ланках роботів, що значно їх навантажує тим самим знижуючи корисне навантаження промислового робота. Одним із ключових факторів ефективного застосування роботів є оптимальний підбір параметрів для виконання конкретного завдання, а це потребує додаткових досліджень оскільки наукових робіт де чітко відображаються взаємозв’язки між робочим середовищем та роботом немає. Для використання роботів у будівництві необхідно мати чітку модель розуміння функціонування даних систем в заданих технологічних умовах, позаяк на основі цього буде здійснюватися оптимальний підбір агрегатів та виконуватиметься конструювання основних вузлів та механізмів робота. Метою даної роботи є встановлення впливу заданого робочого середовища на вибір геометричних параметрів дволанкового маніпулятора. В роботі представлено залежності за допомогою яких можна оцінити енергетичні показники маніпулятора, які залежатимуть від його геометричних розмірів. В дослідженні було використано методи геометричної подібності та аналітичної алгебри, рівняння Лагранжа 2-го роду та відомі оптимальні закони руху, які є коректними для вантажопідйомних машин.
 • Документ
  Лабораторные исследования скобовидных пластинчатых рессор
  (КНУБА, 2019) Сукач, Михайло
  Экспериментальное исследование скобовидных пластинчатых рессор (СПР) имело целью определить степень достоверности расчетов, методика которых изложена в предшествующих статьях автора, а также выяснить область применимости этих расчетов. В результате экспериментальные исследования как модельных, так и натурной рессор показали, что в области тех величин нагрузок и деформаций, которые были зарегистрированы при исследованиях, экспериментально полученные данные достаточно хорошо совпадают с расчетными величинами. Следовательно, можно утверждать, что приведенные формулы как для проектировочного, так и для поверочного расчетов, дают достаточно надежные результаты, Экспериментальные исследования показали, что упругие характеристики исследованных рессор являются линейными. Остаточные деформации СПР 5320-5001080 при двухкратной нагрузке силой Pmax = 4060 H относительно невелики и составляют 0,5 ... 0,7 мм, что не превышает 0,16 %. Можно ожидать, что при термообработке, обеспечивающей более высокую твердость (до НВ = 430...444 ) эти остаточные деформаций практически возникать не будут. Жесткость скобовидной пластинчатой рессоры СПР 5320-5001080, определенная экспе риметально, составляет Сф =833 H/см. Следовательно фактическая податливость этой рессоры более чем на 8% выше расчетной.
 • Документ
  Дослідження динаміки вібраційної щокової дробарки двосторонньої дії
  (КНУБА, 2019) Міщук, Євген; Назаренко, Іван
  Внаслідок постійного розвитку будівельної галузі виникає питання про створення нових або модернізації старих зразків техніки. Застосування ударного характеру дії дробильних щік на матеріал є найбільш перспективним напрямком розвитку дробильних машин. Метою дослідження робочого процесу моделі вібраційного щокової дробарки для створення нової енергоефективної конструкції. В роботі представлено результати теоретичних та експериментальних досліджень робочого процесу резонансної вібраційної щокової дробарки. Створена фізична модель дробарки на основі якої складені рівняння руху, що включають три основні умови ефективної роботи. Побудовано амплітудно-частотні характеристики та визначені раціональні значення основних динамічних параметрів. Наведено натурна модель дослідної вібраційної щокової дробарки та експериментальні дані робочого процесу. Дано рекомендації по вибору ефективних частотних режимів. В результаті дослідження були визначені прикладні рівняння, які дозволяють описати динаміку вібраційної щокової дробарки. Знання раціональних значень основних параметрів механічного режиму досліджуваної коливальної щелепної дробарки дає змогу визначити подальші оптимальні значення витрат електроенергії та продуктивності при дробленні матеріалів різної міцності.