Понятие гибкости пространства в традиционном иранском жилище

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначено поняття і сутність терміну "гнучкість", розглянуті види та сфери застосування гнучкості, виявлені причини та потреби в гнучкості простору, проведено аналіз іранького традиційного жилого дому згідно шаблогу гнучкості.
Опис
Ключові слова
традиційна архітектура Ірану, житло, традиційний жилий дім, проектування, гнучкість простору, багатофункціональний простір, стійка та нестійка конструкція
Бібліографічний опис
Азари Алиреза Понятие гибкости пространства в традиционном иранском жилище / Азари Алиреза // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 331-343. - Бібліогр : 11 назв.
Зібрання