Діяльна поверхня як фактор формування мікроклімату житлових територій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Козятник, І. П.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто питання формування екологічно безбар’єрного середовища сучасного міста. Наведено аналіз поняття діяльної поверхні міста , її властивостей , шляхів формування та впливу на мікроклімат житлових територій.
Опис
Ключові слова
кафедра містобудування, мікроклімат, житлові території, інсоляція, діяльна поверхня, архітектурно-планувальне регулювання, микроклимат, жилые территории, инсоляция, деятельная поверхность, архитектурно-планировочное регулирование, microclimate, residential area, insolation, active surface, architectural and planning regulations
Бібліографічний опис
Козятник І. П. Діяльна поверхня як фактор формування мікроклімату житлових територій / І. П. Козятник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 161 - 168. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання