Механізм визначення кількісних характеристик рівня концентрації забруднюючих речовин викидами автомобільного транспорту

Ескіз

Дата

2021

Автори

Триснюк, В. М.
Шумейко, В. О.
Голован Ю. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано основні механізми забруднення приземного шару атмосфери і верхнього ґрунтового шару викидами автомобільного транспорту у придорожній смузі. Автомобільний транспорт разом із важкою промисловістю відноситься до основних забруднювачів атмосфери. Відпрацьовані гази, картерні гази, дими, сажа призводять до складних хімічних реакцій в приземному шарі атмосфери. Наведено ряд методів оцінки рівня забруднення, проаналізовано їх сильні та слабкі місця. Розглянута методологія видачі попереднього прогнозу розповсюдження забруднення з урахуванням збурюючих чинників та їх впливу на рівень концентрації забруднень, а також математичний апарат для визначення кількісних характеристик рівня концентрації забруднюючих речовин. Розроблена методологія є одним зі способів видачі попереднього прогнозу розповсюдження забруднень з урахуванням збурюючих чинників за наявності апріорних даних. В даній методології враховуються сукупність чинників впливу на рівень концентрації забруднень і отримані емпіричним шляхом функціональні залежності впливу кожної зі збурюючих складових на рівень забруднення. Побудована модель взаємодії встановлених чинників у вигляді графа взаємодії характеризує причинно-наслідкові відносини.

Опис

Ключові слова

ландшафти, поелементні карти, геоекологічний полігон, екосистема, фоновий вміст, landscapes by element maps, geoecological ground, ecosystem, background content

Бібліографічний опис

Триснюк В. М. Механізм визначення кількісних характеристик рівня концентрації забруднюючих речовин викидами автомобільного транспорту / В. М. Триснюк, В. О. Шумейко, Ю. М. Голован // Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ : ІТГІП, 2021. - Вип. 2 (38). - С. 79 - 93. - Бібліогр. : 19 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset