Навантаження на робочий орган відвального типу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Пелевін, Л. Є.
Лаврик, С. В.
Карпенко, М. М.
Пристайло, М. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Виходячи із аналізу нерівномірного розподілу навантаження на ріжучій кромці ножа відвала, знайдено взаємні кореляційні функції та дисперсії сил опору різанню на окремих ділянках ножа відвалу динамічної дії, що дало змогу скласти схему автоматизації режиму роботи кожного віброзбудника відвалу динамічної дії, в залежності від дії сили опору різанню ґрунту на кожний окремий динамічний елемент.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, динамічний елемент, віброзбудник, дисперсія, сила опору різанню ґрунту, номограма, підсилювач, дільник, динамічне навантаження.
Бібліографічний опис
Пелевін Л. Є. Навантаження на робочий орган відвального типу / Л. Є. Пелевін, С. В. Лаврик, М. М. Карпенко, М. О. Пристайло // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2013. - №30. - С. 4 - 10. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання