Вип. 30

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/321

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Синтез моделей ущільнюючих середовищ робочими органами віброущільнюючих машин
  (КНУБА, 2013) Свідерський, А. Т.
  Наведено огляд та аналіз моделювання будівельних сумішей та грунтів з метою розробки та раціонального розрахунку віброущільнюючих машин з урахуванням напружено-деформованого стану середовища.
 • Документ
  Методика розрахунку основних параметрів вібраційного грохота
  (КНУБА, 2013) Орищенко, С. В.
  Розроблено методику визначення основних параметрів вібраційного грохота для сортування заповнювачів бетонних виробів. Запропоновано схему для визначення продуктивності та швидкості з урахуванням впливу матеріалу на параметри вібраційного грохота.
 • Документ
  Аналіз нерівномірності руху приводних механізмів машин роликового формування
  (КНУБА, 2013) Ловейкін, В. С.; Почка, К. І.
  Для роликових формувальних установок з кривошипно-повзунним приводом на один формувальний візок, рекупераційним приводом на два формувальні візки, енергетично врівноваженим приводом на три формувальні візки та врівноваженим приводом на чотири формувальні візки прослідковано зміну кутової швидкості кривошипу установки з моменту пуску і при усталеному режимі руху. Проведений аналіз нерівномірності руху та динамічності при використанні вказаних приводів.
 • Документ
  Визначення параметрів двосторонньої резонансної щокової дробарки та розрахунок віброізоляції
  (КНУБА, 2013) Назаренко, І. І.; Міщук, Є. О.
  Здійснені розрахунки моментів інерції складових елементів вібраційної щокової дробарки, центрів інерції та жорсткості системи в цілому. Визначені амплітуди коливань центру мас дробарки в напрямку координатних осей. Встановлені колові частоти власних поступальних і обертальних коливань в напрямку відповідних осей. Наведено аналіз та розрахунок металевих та гумових віброізоляційних елементів.
 • Документ
  Навантаження на робочий орган відвального типу
  (КНУБА, 2013) Пелевін, Л. Є.; Лаврик, С. В.; Карпенко, М. М.; Пристайло, М. О.
  Виходячи із аналізу нерівномірного розподілу навантаження на ріжучій кромці ножа відвала, знайдено взаємні кореляційні функції та дисперсії сил опору різанню на окремих ділянках ножа відвалу динамічної дії, що дало змогу скласти схему автоматизації режиму роботи кожного віброзбудника відвалу динамічної дії, в залежності від дії сили опору різанню ґрунту на кожний окремий динамічний елемент.