Поєднання «класичних» графічних технік з цифровими технологіями в проектній графіці

Ескіз

Дата

2016

Автори

Бердинських, С. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розроблено класифікацію способів поєднання технік та інструментарію традиційних (рукотворних) засобів проектування з цифровими графічними технологіями у завданнях художнього формоутворення. Встановлено пріоритети використання цих способів у формотворчому процесі.

Опис

Ключові слова

Сучасні проблеми архітектури та містобудування, цифрові технології, зображення, формотворчий процес, проектна графіка

Бібліографічний опис

Бердинських С. О. Поєднання «класичних» графічних технік з цифровими технологіями в проектній графіці / С. О. Бердинських // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 43. - Ч. 1. - С. 59 - 66. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced