Форми та засоби архітектурної пластики колективного житла ХХ СТ.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Слажнєв, Б. Б.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються поняття архітектурної форми та архітектурної пластики в контексті еволюційного розвитку зодчества з урахуванням тенденцій його розвитку в ХХІ ст. Розроблено структурну схему взаємозв’язку складових частин цілісної архітектурної форми. Проаналізовано ступінь вивченості проблематики. Ревізовано традиційні та доповнено нові засоби та засади організації архітектурної пластики.
Опис
Ключові слова
архітектурна форма, композиція, архітектурна пластика, структура
Бібліографічний опис
Слажнєв Б. Б. Форми та засоби архітектурної пластики колективного житла ХХ СТ. / Б. Б. Слажнєв // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 39. - С. 156-165. - Бібліогр : 11 назв.
Зібрання