Огляд видів геодезичного моніторингу будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах

Ескіз

Дата

2019

Автори

Яковенко, М. С.
Нестеренко, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто основні види деформованого стану інженерних споруд, розглянуто проблему моніторингу ґрунтових масивів. Наведено основні методи геодезичного моніторингу деформацій споруд у складних інженерногогеологічних умовах. Ознайомлення з комбінуванням геодезичних методів моніторингу зсувних процесів ґрунтових масивів.

Опис

Ключові слова

кафедра геоінформатики і фотограмметрії, деформації, інженерні споруди, ґрунтові масиви, геодезичний моніторинг деформацій, наземний лазерний сканер, GPS, інклінометр, автоматизовані геодезичні комплекси

Бібліографічний опис

Яковенко М. С. Огляд видів геодезичного моніторингу будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах / М. С. Яковенко, О. В. Нестеренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. В. Товбич. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 55. - С. 341 - 350. - Бібліогр. : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset