Огляд видів геодезичного моніторингу будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто основні види деформованого стану інженерних споруд, розглянуто проблему моніторингу ґрунтових масивів. Наведено основні методи геодезичного моніторингу деформацій споруд у складних інженерногогеологічних умовах. Ознайомлення з комбінуванням геодезичних методів моніторингу зсувних процесів ґрунтових масивів.
Опис
Ключові слова
кафедра геоінформатики і фотограмметрії, деформації, інженерні споруди, ґрунтові масиви, геодезичний моніторинг деформацій, наземний лазерний сканер, GPS, інклінометр, автоматизовані геодезичні комплекси
Бібліографічний опис
Яковенко М. С. Огляд видів геодезичного моніторингу будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах / М. С. Яковенко, О. В. Нестеренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. В. Товбич. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 55. - С. 341 - 350. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання