Студентоцентроване навчання у немовних вищих навчальних закладах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Щукіна, Е. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються проблеми студентоцентрованого навчання у немовних вищих навчальних закладах. Аналізуються ключові положення сучасної парадигми вищої освіти. Надаються методи формування комунікативних компетенцій.
Опис
Ключові слова
кафедра іноземних мов, студентоцентроване навчання, навчання, орієнтоване на вихід, навчання, орієнтоване на результати, загальні компетенції, ключові компетенції, комунікативні компетенції, student-centered education, output-oriented study program, resultbased education, competence-based approach, general competences, key competence, communicative competence
Бібліографічний опис
Щукіна Е. І. Студентоцентроване навчання у немовних вищих навчальних закладах / Е. І. Щукіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 59. - С. 494-497. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання