Вип. 59

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 36
 • Документ
  Розвиток міст та його вплив на процеси функціонування прилеглих територій
  (КНУБА, 2016) Яценко, В. О.
  Проаналізовано процеси зростання міст та визначено проблемні фактори впливу на оточуюче середовище – приміську зону. Розглянуто інтеграційні процеси між містом і передмістям, виділено переваги та негаразди процесу з можливим шляхом покращення ситуації.
 • Документ
  Студентоцентроване навчання у немовних вищих навчальних закладах
  (КНУБА, 2016) Щукіна, Е. І.
  Розглядаються проблеми студентоцентрованого навчання у немовних вищих навчальних закладах. Аналізуються ключові положення сучасної парадигми вищої освіти. Надаються методи формування комунікативних компетенцій.
 • Документ
  Інтегрування графічних засобів MatLab в архітектурі
  (КНУБА, 2016) Цой, М. П.; Цой, О. М.
  Розглянуто процес архітектурного проектування в цілому з акцентуванням уваги на принципах топологічної оптимізації параметричного моделювання. Представлені схеми та приклади простих архітектурних оболонок.
 • Документ
  Эффективность компоновочных схем балочных покрытий и перекрытий на основе балок с гофрированной стенкой для условий Туркменистана
  (КНУБА, 2016) Шишкин, А. С.; Лавриненко, Л. И.
  Выполнен анализ применения балок с гофрированными стенками в составе покрытий и перекрытий с различными нагрузками, соответствующими условиям Туркменистана. Приведены значения оптимальной и минимальной высоты гофробалок, показаны области их рациональных применения. Рассмотрены рациональные с точки зрения применения в условиях сейсмичности конструктивные схемы. Результаты исследований использованы при вариантном проектировании.
 • Документ
  Розміщення елементів благоустрою на вулиці
  (КНУБА, 2016) Шилова, Т. О.
  Розглядається розміщення елементів благоустрою на міській вулиці відповідно до їх рівня важливості. Упровадження наданих рекомендацій у проектну практику дозволить провести зонування примагістральної території та покращити її облаштування.
 • Документ
  Дослідження церкви Спаса на Берестові в Києво-Печерській Лаврі
  (КНУБА, 2016) Чобітько, О. М.
  Описується історія і архітектура церкви Спаса на Берестові КиєвоПечерської Лаври в Києві – пам’ятки доби Київської Русі, частково зміненої в часи українського бароко, її специфічні риси, настінний живопис, конструкції і будівельні матеріали. Були проаналізовані історичні джерела, які описують церкву Спаса на Берестові
 • Документ
  Організаційно-економічні складові формування компенсаційного пакету в будівельній організації
  (КНУБА, 2016) Титок, В. В.; Нікогосян, Н. І.; Демидова, О. О.
  Розглянуті мотиваційні аспекти управління трудовою діяльністю, способи прямої та непрямої матеріальної й нематеріальної винагороди. Розкритий зміст і наведена структура компенсаційного пакету.
 • Документ
  Навчальний посібник «Оцінка нерухомості»
  (КНУБА, 2016) Чередніченко, П. П.
  Розглянуто навчальний посібник викладачів кафедри міського господарства Київського національного університету будівництва і архітектури к.т.н., професора Крумеліса Ю.В., доцентів Драпіковського О.І. та Іванової І.Б. «Оцінка нерухомості».
 • Документ
  Здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності
  (КНУБА, 2016) Тригуб, Р. М.
  Розглянуто основні проблеми здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.
 • Документ
  Світовий досвід і перспективи застосування сталефібробетону в Україні
  (КНУБА, 2016) Скорук, О. М.
  Наведені приклади застосовування сталефібробетону в світі у різних конструкціях в монолітному будівництві та збірних конструкціях. Основними перспективними напрямками впровадження сталефібробетону в Україні слід вважати: використання сталефібробетону як гідроізоляційного і захисного шару проїжджої частини мостів і шляхопроводів при будівництві і ремонті та впровадження сталефібробетону для конструкції дорожнього покриття автомобільних доріг і збірні конструкції заводського виготовлення – шпал, перемичок, водопровідних лотків, кілець оглядових колодязів для водопостачання і каналізації, а також використання торкретсталефібробетону при ремонті і підсиленні залізобетонних конструкцій.
 • Документ
  Динамічні фасади житлових і громадських будівель
  (КНУБА, 2016) Самойлович, В. В.; Зернова, А. Ю.
  Аналізуються прогресивні тенденції в архітектурі,що пов’язані з трансформацією архітектурної форми у відповідності з вимогами суспільства та змін оточуючого середовища; визначені особливості архітектурно – конструктивних рішень динамічних адаптованих фасадів житлових і громадських будівель.
 • Документ
  Технологические особенности замены перекрытий в специфических условиях реконструкции
  (КНУБА, 2016) Савйовский, В. В.; Соловей, Д. А.; Овчинников, О. Э.; Гресь, В. В.
  Освещен практический опыт выполнения работ по замене монолитного железобетонного перекрытия. Акцентировано внимание на особенностях принятия организационно-технологических решений в связи с обеспечением пространственной жесткости и устойчивости примыкающих, существующих строительных конструкций здания.
 • Документ
  Оцінка ефективності функціонування простого (нерегульованого) перетину за допомогою таксономічного методу
  (КНУБА, 2016) Осєтрін, М. М.; Дворко, О. М.
  Описується таксономічний метод для визначення коефіцієнта ефективності роботи простих перетинів і пропонується набір критеріїв для його попередньої оцінки.
 • Документ
  Про надійність показників на різних стадіях містобудівного проектування
  (КНУБА, 2016) Рейцен, Є. О.; Ликов, Д. І.
  Розглядаються такі показники: чисельність населення, рівень автомобілізації, величина інтенсивності руху транспорту на стадіях генплану, комплексних схем транспорту (КСТ) і комплексних схем організації міського руху (КСОМР).
 • Документ
  Живопис Успенського собору Києво-Печерської лаври: історія і дослідження
  (КНУБА, 2016) Орленко, М. І.
  Описано історію живопису Успенського собору, наведено історичні описи, перелік ікон, живописні техніки, результати досліджень.
 • Документ
  Проведення обміну земель при зміні меж адміністративно-територіальних утворень в Україні
  (КНУБА, 2016) Малашевський, М. А.; Бугаєнко, О. А.; Мороз, Г. О.
  Проаналізовано процес зміни меж адміністративно-територіальних утворень з точки зору перспектив та особливостей проведення рівноцінного обміну земель у складі відповідних проектів. Зокрема, конкретизовано основні фактори, які мають бути враховані при рівноцінному обміні сільськогосподарських земель, визначено відповідні фактори для забудованих земель населених пунктів (або забудова яких передбачається), запропоновано технічні показники. Проведено розрахунок рівноцінного обміну земель різних категорій при зміні меж м. Києва.
 • Документ
  Аналіз засобів моделювання наборів профільних геопросторових даних містобудівної документації в ГІС
  (КНУБА, 2016) Максимова, Ю. С.
  Розглянуто особливості сучасних моделей організації даних в ГІС, визначено переваги використання об’єктно–реляційної моделі для розроблення та ведення містобудівної документації та основні принципи моделювання наборів профільних геопросторових даних в середовищі об’єктно-реляційних систем керування базами даних.
 • Документ
  Міста-музеї чи міста для життя
  (КНУБА, 2016) Лещенко, Н. А.
  Аналізуються поняття міста-музею і міста для життя. Виділяються особливості міста для туристів і міста для місцевих мешканців. Що спільне і в чому різниця?
 • Документ
  Теоретичні дослідження екрануючих властивостей металосилікатних облицювальних матеріалів у діапазоні НВЧ
  (КНУБА, 2016) Краснянський, Г. Ю.; Азнаурян, І. О.; Кузнецова, Ірина Олександрівна
  Проведено теоретичні дослідження екрануючих властивостей металосилікатних облицювальних матеріалів. Запропоновано теоретичну модель, що описує розсіювання і поглинання електромагнітного випромінювання вказаними матеріалами.
 • Документ
  Розрахунок чисельних значень показників вагомості властивостей містобудівної якості життя
  (КНУБА, 2016) Лісниченко, С. В.
  Викладено розрахунок чисельних значень показників вагомості властивостей містобудівної якості життя початкових (0-2) рівнів на основі кваліметричного методу експертних оцінок.