Обґрунтування параметрів конструкції елементів конвеєрних роликів за критерієм енергоефективності

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Обґрунтовано параметри конструкції елементів конвеєрних роликів шляхом порівняння питомих енергетичних показників, які витрачаються при пуску і експлуатації стрічкових конвеєрів з різними масогабаритними параметрами, на основі проведеного системного аналізу існуючих вітчизняних стандартних типових рішень і іноземних аналогів. Проведенні дослідження дозволили розробити принципово нову конструкцію конвеєрного ролика з суцільнотягнутим корпусом, який по своїм масогабаритним показникам дозволяє наблизитись до закордонних зразків.
Опис
Ключові слова
конвеєрний ролик, конвеєр, навантаження, питома енергія, conveyor roller, conveyor, load, specific energy, кафедра основ професійного навчання
Бібліографічний опис
Обґрунтування параметрів конструкції елементів конвеєрних роликів за критерієм енергоефективності / Г. Волошин, В. М. Гарнець, О. Вовк, С. Зайченко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 88. – С. 40 - 46. – Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання