Важливе наукове видання по охороні та реставрації об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини України

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В рецензії на монографію Л.В. Прибєги приведені основні наукові результати викладені автором по пам’ятко-охоронній проблемі та реставрації об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини України. В монографії викладені наукові положення, принципи та методи охоронно- реставраційної методології, які створюють теоретичні основи охорони архітектурно-містобудівної спадщини в Україні.
Опис
Ключові слова
охорона, збереження об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини, методологія, принципи, методи, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Соченко В. І. Важливе наукове видання по охороні та реставрації об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини України / В. І. Соченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 24. - С.131-134.
Зібрання