Самоорганизация в городской среде и средовой подход

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Челноков, А. В.
Шевченко, И. А.
Корниенко, Д. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається система «міське середовище» з точки зору синергетичного підходу. Формулюються основні вимоги, пропоновані до міського середовища як синергетичного об'єкту, вказується необхідність дотримання принципу підпорядкування (вибір параметрів порядку). Показано існування двох способів самоорганізації - стрибок або біфуркація з наступним відбором варіантів, при цьому завершення динамічного процесу має створювати систему, що знаходиться в стані близькому до критичного. Досліджено роль інформації при створенні архітектурних систем. Встановлена близькість концепції середовищного підходу до синергетичного підходу.
Опис
Ключові слова
міське середовище, самоорганізація, біфуркація, синергетика, дивний аттрактор
Бібліографічний опис
Челноков А. В. Самоорганизация в городской среде и средовой подход / А. В. Челноков, И. А. Шевченко, Д. А. Корниенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 33. - С. 274 - 286. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання