Питання класифікації міських площ крупніших міст України

Ескіз

Дата

2010

Автори

Гаврилюк, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Анотація: в статті розглянуто наведені в містобудівній науковій літературі класифікації міських площ, визначено критерії, за якими їх було проведено. Виявлено, що в більшості сучасних джерел класифікація проводиться з урахуванням критеріїв функціонально-планувальної або транспортнопішохідної організації. Запропоновано впровадження критерію класифікації сучасних міських площ крупнішого міста за періодом утворення. Ключові слова: класифікація, критерії класифікації, функціональнопланувальна організація, транспортно-пішохідна організація, міська площа, морфологія.

Опис

Ключові слова

класифікація, критерії класифікації, функціонально-планувальна організація, транспортно-пішохідна організація, міська площа, морфологія

Бібліографічний опис

Гаврилюк І. В. Питання класифікації міських площ крупніших міст України / І. В. Гаврилюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 25. - С. 182-189. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset