Розробка гідроприводу для імпульсної подачі зуба розпушника

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено оглядовий аналіз існуючих видів робочих органів активної дії розпушників. Розроблено гідропривід для динамічного руйнування ґрунту методом імпульсного відриву при заглибленні та виглибленні зуба розпушника, який дає змогу зменшити навантаження на ланки навіски та зменшити енергоємність розробки ґрунту. Складено математичну модель для визначення параметрів процесу динамічного руйнування ґрунтів, залежно від яких було встановлено основні параметри гідроприводу. Проведено динамічний розрахунок гідроприводу, в якому було визначена необхідна швидкість переміщення поршня гідроциліндра та порівняно з необхідною швидкістю динамічного руйнування ґрунту.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, землерийна машина, розпушувальне обладнання, навіска робочого органа, імпульсна подача гідрорідини, режим заглиблення, зуб розпушника, зусилля відриву
Бібліографічний опис
Пелевін Л. Є. Розробка гідроприводу для імпульсної подачі зуба розпушника / Л. Є. Пелевін, Б. Мельниченко // Г ірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 80. - С. 54 - 62. Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання