Підвищення ефективності містобудівних рішень в організації приміських територій

Ескіз

Дата

2012

Автори

Габрель, Михайло Миколайович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і методик прийняття містобудівних рішень з підвищення ефективності організації приміського простору великих міст, а також механізмів регулювання територіальних відносин міст і приміських зон. Аналіз сутності відносин міст і прилеглих територій дав можливість класифікувати містобудівні задачі та обґрунтувати модель визначення ефективності містобудівних рішень в їх регулюванні як відношення корисності пропонованих рішень до сукупних затрат і негативних наслідків від змін у системі. У дисертації ефективність містобудівних рішень виражена через конкретні соціальні, екологічні та економічні чинники, що характеризують просторову організацію системи. Аналіз містобудівних задач і просторових ситуацій у відносинах міст і прилеглих територій Львова виявляє ряд позитивних тенденцій та негативних змін функціонально-морфологічної структури поселень; системи розселення та землегосподарювання; ролі окремих елементів та чинників у системі. Вони обумовлюють специфіку організації функцій, визначають динаміку розвитку, стагнацію чи занепад поселень, впливають на морфологічні ефекти змін. На основі проведеного дослідження обґрунтовано методологічний інструментарій урахування змін у містобудівному процесі, які скеровано в теорію, містобудівне проектування та управління містобудівними процесами. Нові принципи та підходи базуються на засадах балансу між вимірами простору, консенсусу як бази суспільних дій, інтегрування різних форм використання простору, а також перспективності. Сформульовано методичні вимоги до передпроектного аналізу, обґрунтування концепцій та вирішення окремих фахових задач. Розкрито механізми регулювання відносин міст і приміських зон.

Опис

Ключові слова

Львівська агломерація, місто-центр, приміська зона, передпроектий аналіз, субурбанізація, урбаністичні процеси, ландшафтно-планувальна інтеграція

Бібліографічний опис

Габрель М. М. Підвищення ефективності містобудівних рішень в організації приміських територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Габрель Михайло Миколайович; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2012. - 19 с. - Бібліогр. : с. 18 - 19

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset