Вплив геометрії контурів деталей на деформаційні і якісні показники матеріалів у формотворенні швейних виробів

Ескіз

Дата

2020

Автори

Кардаш, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто стан конструювання швейних виробів. Зазначено, що формоутворення деталей, вузлів і у цілому форми напряму залежить від геометричних конфігурацій, закладених у деталі виробів, та можливих деформацій контурів. Наголошено на визначенні зв’язків між чинниками формотворення:геометрією контурів; властивостями швейних матеріалів та методами технологічного оброблення. Запропоновано залежності між вказаними чинниками, які можуть об’єктивно характеризувати процеси формотворення та бути використаними в комп’ютерних технологіях.

Опис

Ключові слова

геометрія, контури, швейний виріб, деформація, властивості матеріалів, методи формотворення, комп’ютерні технології, геометрия, контуры, швейное изделие, деформация, свойства материалов, методы формообразования, компьютерные технологии, geometry, contours, garment, deformation, material properties, shaping methods, Computer technologies

Бібліографічний опис

Кардаш О. В. Вплив геометрії контурів деталей на деформаційні і якісні показники матеріалів у формотворенні швейних виробів / О. В. Кардаш // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. В. Ванін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 97. – С. 60 - 68. – Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset