Енергоощадні схеми вентиляційних систем з вдосконаленою конструкцією регулюючих пристроїв

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена проблемі регулювання вентиляційних систем на промислових підприємствах, громадських установах. Запропонована вдосконалена конструкція регулюючого пристрою з зручнообтікаємими регулюючими елементами, що обумовлює зменшення вихроутворення, забезпечує стабільність аеродинамічної структури течії, плавності регулювання, результатом чого є підвищення енергоощадності вентиляційних систем
Опис
Ключові слова
системи вентиляційні, енергоощадність, пристрої регулюючі
Бібліографічний опис
Ратушняк Г. С. Енергоощадні схеми вентиляційних систем з вдосконаленою конструкцією регулюючих пристроїв / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 4. - С. 231-234. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання