Оцінка рівня конструкційної безпеки нафтоналивного резервуара

Ескіз

Дата

2010

Автори

Дехтярюк, Є. С.
Лук’янченко, О. О.
Шах, В. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Визначено рівень конструкційної безпеки нафтоналивного резервуара з урахуванням реальних недосконалостей форми, які виникли після десятирічної експлуатації об’єкта. На основі ймовірнісного підходу Болотіна, методик дослідження стійкості недосконалих оболонок і прогнозування ризику аварії будівельних об’єктів визначені математичне очікування рівня надійності резервуара, фактичний рівень ризику аварії та безпечний ресурс об’єкта.

Опис

Ключові слова

кафедра теоретичної механіки, конструкційна безпека, експлуатація об’єкта, рівень ризику, безпечний ресурс

Бібліографічний опис

Дехтярюк Є. С. Оцінка рівня конструкційної безпеки нафтоналивного резервуара / Є. С. Дехтярюк, О. О. Лук’янченко, В. В. Шах // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 86. – С. 22 – 29. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset