Оцінка рівня конструкційної безпеки нафтоналивного резервуара

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначено рівень конструкційної безпеки нафтоналивного резервуара з урахуванням реальних недосконалостей форми, які виникли після десятирічної експлуатації об’єкта. На основі ймовірнісного підходу Болотіна, методик дослідження стійкості недосконалих оболонок і прогнозування ризику аварії будівельних об’єктів визначені математичне очікування рівня надійності резервуара, фактичний рівень ризику аварії та безпечний ресурс об’єкта.
Опис
Ключові слова
кафедра теоретичної механіки, конструкційна безпека, експлуатація об’єкта, рівень ризику, безпечний ресурс
Бібліографічний опис
Дехтярюк Є. С. Оцінка рівня конструкційної безпеки нафтоналивного резервуара / Є. С. Дехтярюк, О. О. Лук’янченко, В. В. Шах // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 86. – С. 22 – 29. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання