Комерційна діяльність

Ескіз

Дата

2023

Автори

Дименко, Руслан Анатолійович
Романенко, О. В.
Алавердян, Л. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять короткий зміст дисципліни «Комерційна діяльність» для практичного вивчення курсу, ситуаційні та розрахункові задачі, а також тестові завдання для перевірки знань з дисципліни «Комерційна діяльність». Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» денної та заочної форм навчання освітньо- кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Опис

Ключові слова

діяльність комерційна, кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Бібліографічний опис

Комерційна діяльність : методичні вказівки до виконання практичних занять : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» денної та заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Р. А. Дименко, О. В. Романенко, Л. М. Алавердян. – Київ : КНУБА, 2023. – 76 с. - Бібліогр. : с. 73-74.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset