Вплив кута нахилу робочої поверхні вібраційного грохота на ефективність його роботи

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджено вплив кута нахилу сит грохота на ефективність його роботи. Здійснено оцінку параметрів машини та аналіз руху матеріалу по поверхні сита вібраційного грохота. Розроблена математична модель та отримані аналітичні залежності для визначення параметрів грохота для різних положень його поверхні.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, математична модель, робоча поверхня, конструктивні параметри, the arithmetical model, working surface, constructive parameters
Бібліографічний опис
Назаренко І. І. Вплив кута нахилу робочої поверхні вібраційного грохота на ефективність його роботи / І. І. Назаренко, С. Орищенко, Б. Мацюк // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 87. – С. 69 - 75. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання