Атлетична гімнастика : методичні вказівки

Ескіз недоступний

Дата

2021

Автори

Антонюк, Оксана Анатоліївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА, Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Атлетична гімнастика». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і підсумкового контролю, спеціальна література та інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

гімнастика атлетична, кафедра фізичного виховання і спорту

Бібліографічний опис

Атлетична гімнастика : методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; уклад. О. А. Антонюк. - Київ : КНУБА : Талком, 2021. - 26 с. - Бібліогр. : с. 25 - 26.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset