Макетування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Щеглов, С. П.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять цілі та завдання предмета, типологію, матеріали й опис технік для виконання практичних завдань із макетування. Призначено для студентів спеціальності 022 «Дизайн» галузі знань 02 «Культура і мистецтво».
Опис
Ключові слова
макетування, Кафедра дизайну архітектурного середовища, типологія
Бібліографічний опис
Макетування : методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Макетування» : для студентів спеціальності 022 «Дизайн» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач С. П. Щеглов. – Київ : КНУБА, 2023. – 32 с. : іл. - Бібліогр. : с. 32.