Прогнозування часових рядів методом зіставлення зі зразком

Ескіз

Дата

2015

Автори

Кучанський, Олександр Юрійович
Ніколенко, Володимир Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто альтернативні формули для знаходження оцінок прогнозів за цим методом часових рядів, які є персистентними, проте близькі до випадкових. Дослідження на персистентність може бути проведене на основі фрактального R/S-аналізу часового ряду шляхом розрахунку показника Херста. В даному дослідженні введені поняття рівності, e -еквівалентності та ed -еквівалентності часових рядів. Наведені теоретичні викладки можуть бути використані для прогнозування булевих часових рядів та дискретних часових рядів, які приймають скінченні цілі значення з деякого заданого відрізку. Наведено формули для розрахунку довірчих інтервалів прогнозів для даних часових рядів.

Опис

Ключові слова

дискретні часові ряди, моделі прогнозування, прогнозна оцінка, зіставлення зі зразком, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Кучанський О. Ю. Прогнозування часових рядів методом співставлення зі зразком / О. Ю. Кучанський, В. В. Ніколенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 22. – С. 101-106. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset