Дослідження динамічної реакції просторового каркасу висотної будівлі при дії сейсмічного навантаження

Ескіз

Дата

2010

Автори

Чеверда, П. П.
Геращенко, О. В.
Міщенко, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Виконано порівняльний аналіз величин динамічної реакції просторового каркасу залізобетонної висотної будівлі при дії основного та аварійного сполучення навантажень. Висотна будівля моделювалась як просторовий скінченно-елементний каркас зі сталими жорсткістними характеристиками її несучих елементів при різних значеннях висоти будівлі. За допомогою програмного комплексу SCAD досліджувався вплив сейсмічного навантаження на максимальні значення зусиль та напружень в несучих елементах будівлі та на величини прогинів верхньої її частини. Аналіз результатів дослідження реакції просторового каркасу висотної будівлі свідчить про те, що дія сейсмічного навантаження суттєво впливає на несучу здатність та жорсткість будівлі в цілому.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, сейсмічне навантаження, SCAD, просторовий каркас, несуча здатність

Бібліографічний опис

Чеверда П. П. Дослідження динамічної реакції просторового каркасу висотної будівлі при дії сейсмічного навантаження / П. П. Чеверда, О. В. Геращенко, О. О. Міщенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 86. – С. 140 – 147. – Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced