Основные тенденции реновации портовых территорий в больших городах

Ескіз

Дата

2016

Автори

Халин, В. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статье проанализированы мировые тенденции реновации портовых территорий и их влияние на устойчивое развитие крупных городов.

Опис

Ключові слова

реновация, портовые территории, устойчивое развитие, деиндустриализация, инновация, реновація, портові території, сталий розвиток, деіндустріалізація, інновація, renovation, port area, sustainable development, global phenomenon of de-industrialization, innovation

Бібліографічний опис

Халин В. В. Основные тенденции реновации портовых территорий в больших городах / В. В. Халин // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 10. – С. 304-311. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset