Основные тенденции реновации портовых территорий в больших городах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Халин, В. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статье проанализированы мировые тенденции реновации портовых территорий и их влияние на устойчивое развитие крупных городов.
Опис
Ключові слова
реновация, портовые территории, устойчивое развитие, деиндустриализация, инновация, реновація, портові території, сталий розвиток, деіндустріалізація, інновація, renovation, port area, sustainable development, global phenomenon of de-industrialization, innovation
Бібліографічний опис
Халин В. В. Основные тенденции реновации портовых территорий в больших городах / В. В. Халин // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 10. – С. 304-311. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання