Дослідження динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною на основі НМСЕ

Ескіз

Дата

2013

Автори

Баженов, В. А.
Солодей, І. І.
Вабіщевич, М. О.
Ярош, А. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досліджено особливості динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною при її апроксимації спеціальними скінченими елементами та застосуванням методик обчислення динамічних параметрів механіки руйнування на основі НМСЕ.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, динамічне деформування демпферного пристрою, динамічні розрахунки

Бібліографічний опис

Дослідження динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною на основі НМСЕ / В. А. Баженов, І. І. Солодей, М. О. Вабіщевич, А. О. Ярош // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 126 – 132. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced