Порівняльний аналіз архітектури корчем і українського народного житла

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті досліджуються специфічні особливості архітектури українських корчем і народного житла. Показано спільне і відмінне в їх зовнішньому вигляді і розплануванні. На прикладах старих корчем показано основні типи планування і їх недоліки.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, корчма, народне житло, порівняння
Бібліографічний опис
Козакова О. М. Порівняльний аналіз архітектури корчем і українського народного житла / О. М. Козакова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 47. - С. 92 - 98. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання