Визначення електрорушійної сили поляризованої по товщині кільцевої пластини при механічному збуренні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Григор’єва, Л. О.
Кириченко, А. А.
Бабкова, Н. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано метод для визначення електрорушійної сили тонких кільцевих поляризованих по товщині п’єзокерамічних пластин з електродованими плоскими поверхнями при нестаціонарних механічних навантаженнях. Проведено чисельну реалізацію запропонованого методу, що дає змогу ефективно знаходити ЕРС п’єзоелемента при різних способах закріплення і навантаження. Виконується дослідження динамічного електро-механічного стану пластини, що виникає при цьому.
Опис
Ключові слова
п’єзокерамічна кільцева пластина, чисельний метод, різниця потенціалів, динамічний електро-механічний стан, електрорушійна сила п'єзоелементу, нестаціонарне механічне навантаження, кафедра вищої математики
Бібліографічний опис
Григор’єва Л. О. Визначення електрорушійної сили поляризованої по товщині кільцевої пластини при механічному збуренні / Л. О. Григор’єва, А. А. Кириченко, Н. О. Бабкова // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 93. – С. 47 - 55. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання