Функціональні параметри галузевої теорії «геометрична економетрика» в контексті ефективного управління

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються функціональні параметри галузевої теорії ефективного управління «геометрична економетрика». Визначено основні принципи та алгоритм функціонування. Розвинуто основні парадигми структури наукових теорій та їх ефективного застосування.
Опис
Ключові слова
кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування, кафедра менеджменту в будівництві, інтерпретаційний конструктивізм, конструкт, галузева теорія, функціональні параметри, ефективне управління, interpretation constructivism, construct, branch theory, functional parameters, effective management
Бібліографічний опис
Куліков В. М. Функціональні параметри галузевої теорії «геометрична економетрика» в контексті ефективного управління / В. М. Куліков, О. А. Бондар // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 50. - С. 322-327. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання