Метод відриву зі сколюванням, право на достовірність

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Доводиться правомірність застосування сучасної реалізації методу відриву зі сколюванням у якості базового для побудови кореляційних залежностей для всіх неруйнівних методів визначення міцності бетону. Наводиться методика побудови кореляційних залежностей.
Опис
Ключові слова
кафедра електротехніки та електроприводу, міність бетону на стиск;, неруйнівні методи контролю, непрямий показник;, градуювальна залежність.
Бібліографічний опис
Ярас В. І. Метод відриву зі сколюванням, право на достовірність / В. І. Ярас, С. О. Ловейкін // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2011. - Вип. 26. - С. 44 - 48. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання