Метод відриву зі сколюванням, право на достовірність

Ескіз

Дата

2011

Автори

Ярас, В. І.
Ловейкін, С. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Доводиться правомірність застосування сучасної реалізації методу відриву зі сколюванням у якості базового для побудови кореляційних залежностей для всіх неруйнівних методів визначення міцності бетону. Наводиться методика побудови кореляційних залежностей.

Опис

Ключові слова

кафедра електротехніки та електроприводу, міність бетону на стиск;, неруйнівні методи контролю, непрямий показник;, градуювальна залежність.

Бібліографічний опис

Ярас В. І. Метод відриву зі сколюванням, право на достовірність / В. І. Ярас, С. О. Ловейкін // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2011. - Вип. 26. - С. 44 - 48. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset