Метод відриву зі сколюванням, право на достовірність

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Ярас, В. І.
Ловейкін, С. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Доводиться правомірність застосування сучасної реалізації методу відриву зі сколюванням у якості базового для побудови кореляційних залежностей для всіх неруйнівних методів визначення міцності бетону. Наводиться методика побудови кореляційних залежностей.
Опис
Ключові слова
кафедра електротехніки та електроприводу, міність бетону на стиск;, неруйнівні методи контролю, непрямий показник;, градуювальна залежність.
Бібліографічний опис
Ярас В. І. Метод відриву зі сколюванням, право на достовірність / В. І. Ярас, С. О. Ловейкін // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2011. - Вип. 26. - С. 44 - 48. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання