Цифрова обробка зображень : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Ескіз

Дата

2022

Автори

Котенко Андрій Миколайович
Хлапонін Юрій Івановіч

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання лабораторних робіт. Призначено для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Опис

Ключові слова

зображення цифрові, зображення, обробка, каф. кібербезпеки та ком’ютерної інженерії

Бібліографічний опис

Котенко, А. М. Цифрова обробка забражень : метод. вказів. до виконання лабораторних робіт для студ. спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" / А. М. Котенко, Ю. І. Хлапонін ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2022. - 43 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset