Цифрова обробка зображень : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Ескіз недоступний
Дата
2022
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання лабораторних робіт. Призначено для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології».
Опис
Ключові слова
зображення цифрові, зображення, обробка, каф. кібербезпеки та ком’ютерної інженерії
Бібліографічний опис
Котенко, А. М. Цифрова обробка забражень : метод. вказів. до виконання лабораторних робіт для студ. спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" / А. М. Котенко, Ю. І. Хлапонін ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2022. - 43 с.