Управління гуманітарними проєктами у зоні екстремальних дій на основі комплементарних нейронних мереж

Ескіз

Дата

2023

Автори

Бабаєв Джахід Ігбал огли

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої наукової проблеми розробки концептуальних положень, моделей, методів та підходів, до менеджменту гуманітарних проєктів у зонах екстремальних дій за допомогою елементів штучного інтелекту у вигляді нечітких ситуаційних моделей та компліментарних нейронних мереж, трансформаційного виду лідерства, специфічних компетенцій та командних цінностей. The dissertation work is dedicated to the solution of the important scientific problem of developing conceptual provisions, models, methods and approaches to the management of humanitarian projects in the zones of extreme actions with the help of increasing the level of artificial intelligence in the form of fuzzy situational networks and complimentary neural networks with the successful application of a transformational type of leadership, specific competencies and team values.

Опис

Ключові слова

зона екстремальних дій, гуманітарний проєкт, успіх проєкту, штучний інтелект, компліментарна нейронна мережа, управління проєктами, моделі оточення проєкту, керування відносинами зацікавлених сторін, емпатія, командні цінності, трансформаційне лідерство, компетенції керівника гуманітарного проєкту, zone of extreme action, humanitarian project, project success, artificial intelligence, complementary neural network, project management, project environment models, managing stakeholder relations, empathy, team values, transformational leadership, humanitarian project manager competencies

Бібліографічний опис

Бабаєв Джахід Ігбал огли. Управління гуманітарними проєктами у зоні екстремальних дій на основі комплементарних нейронних мереж : анотація дис. ... д-ра філософії : 073 ; 07 / Бабаєв Джахід Ігбал огли ; Київ. нац. ун-т буд-ва. - Київ : КНУБА, 2023 . - С. 2 - 10.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced