Складна та розгалужена форма будівлі як шлях до потужних якостей структури простору

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядаються композиційні та просторові переваги будівель зі складною зовнішньою формою, що забезпечує різноманітний розподіл внутрішнього простору.
Опис
Ключові слова
внутрішній простір, інтер’єр, методика архітектурного проектування, об’ємно-просторова композиція, сучасна архітектура, внутреннее пространство, интерьер, методика архитектурного проектирования, объемно-пространственная композиция, современная архитектура, inner space, interior, methods of architectural designing, spatialvolumetric composition, contemporary architecture, Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Ушаков Г. Н. Складна та розгалужена форма будівлі як шлях до потужних якостей структури простору / Г. Н. Ушаков // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 3. – С. 119-124. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання