Методичні основи реконструкції типових готелів в Україні

Ескіз

Дата

2014

Автори

Брідня, Лариса Юріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У дисертації представлені науково-методичні основи реконструкції типових готелів, зведених упродовж 1960-1980-х рр. в Україні. Висвітлені соціально- економічні передумови та особливості розвитку готельного господарства України, визначене місце, що посідають у ньому готелі, зведені за типовими проектами. Опрацьовані та систематизовані всі наявні типові проекти готелів, розроблена їх класифікація. Проведено аналіз наукових досліджень, нормативних документів та літературних джерел, присвячених питанням проектування та реконструкції готелів, розглянуто вітчизняний та зарубіжний досвід такої реконструкції, виявлені основні тенденції у даній галузі архітектурного проектування. Розроблена методика функціонально-просторової трансформації типових готелів за умови їх реконструкції, сформульовані основні принципи її застосування. Визначено основні напрямки реконструкції будівель типових готелів та встановлені фактори, що впливають на їх архітектурно-планувальну та об’ємно-просторову організацію в умовах реконструкції. Охарактеризовані вимоги до загальної функціональної структури сучасних готелів та їх окремих функціональних зон. Встановлено завдання, що постають при реконструкції готелів різних типових серій, та запропоновані прийоми відповідних змін їх об’ємно-просторової організації. Запропонована методика економічного оцінювання доцільності й ефективності проектних рішень. Рекомендовані методи покращення естетично- образної виразності типових готелів.

Опис

Ключові слова

готелі, типові проекти, типові готелі, реконструкція готелів, реконструкція типових готелів, архітектурно-планувальна організація, функціонально-просторова трансформація, кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд

Бібліографічний опис

Брідня Л. Ю. Методичні основи реконструкції типових готелів в Україні : автореф. дис. ... канд. архіт. : 18.00.02 / Брідня Лариса Юріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2014. - 21 с. - Бібліогр. : с. 18 - 20

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset