Визначення ефективних фізико-механічних характеристик односпрямованого волокнистого композитного матеріалу

Ескіз недоступний
Файли
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто відомі методики прогнозування пружних сталих для моделі композитного матеріалу, що армований односпрямованими волокнами, через мікромеханічні параметри його складових. Запропоновано методику врахування отриманих ефективних характеристик для цього типу композитного матеріалу у шарах розробленого багатошарового скінченного елемента тонкої неоднорідної оболонки.
Опис
Ключові слова
тонка пружна оболонка, багатошаровий скінченний елемент, композитний матеріал, мікромеханічні параметри
Бібліографічний опис
Соловей М. О. Визначення ефективних фізико-механічних характеристик односпрямованого волокнистого композитного матеріалу / М. О. Соловей, О. П. Кривенко, О. О. Міщенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 92. – С. 30-48. - Бібліогр. : 29 назв.
Зібрання