Раціональна комбінована конструкція зварного сталевого аркового мосту для умов Іраку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Альтайе, Натхір Айєд Атхааб
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню аркових елементів в складі комбінованих конструкцій мостового типу за дії специфічних навантажень та їх порівняльній ефективності. Запропонована методика розрахунку аркових комбінованих конструкцій мостів із застосуванням фактору ваги як відношення умовної теоретичної ваги конструкцій до величини корисного навантаження. Розроблено методику і чисельно досліджено загальні принципи компонування коробчастих перерізів арок оптимальної висоти, які б забезпечували мінімальні витрати сталі; досліджено варіанти комбінованих конструкцій аркових мостів, встановлено питому вагу окремих конструктивних елементів, розрахункові коефіцієнти для розрахунку арок на початкових стадіях проектування. Отримані результати дозволяють спрогнозувати масу сталевих конструкцій проїзної частини моста залежно від сумарного корисного навантаження. Достовірність нових аналітичних результатів і висновків обґрунтована застосуванням при дослідженні загально прийнятих методів класичної механіки, використанням базових положень та рівнянь розрахунку стержньових та тонкостінних елементів на міцність і стійкість, а також відповідністю отриманих результатів результатам числових досліджень та тестових задач.
Опис
Ключові слова
пролітні будови мостів, арки, суцільностінчаті перерізи, міцність, стійкість, напружено-деформований стан, оптимальна висота перерізу, аналітична та числова моделі, показники економічної ефективності
Бібліографічний опис
Альтайе Натхір Айєд Атхааб. Раціональна комбінована конструкція зварного сталевого аркового мосту для умов Іраку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 /Альтайе Натхір Айєд Атхааб ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2018. - 22 с. -б. ц.
Зібрання