Метод визначення ергодичності орієнтованого графу системи проектного управління

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Колеснікова, Катерина Вікторівна
Палій, Сергій Володимирович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено метод визначення умов існування зворотних і неповоротних структур у фрагментах орієнтованого графу та підтвердження гіпотези ергодичності схеми взаємодії учасників проектної діяльності. Для визначення контурів в орієнтованому графі застосовано прийом заміни напрямів усіх дуг на зворотні шляхом транспонування матриці досяжності з подальшою суперпозицією.
Опис
Ключові слова
орієнтований граф, ергодичність, Марковський ланцюг, матриця суміжності, матриця суперпозиції, кафедра основ інформатики
Бібліографічний опис
Колеснікова К. В. Метод визначення ергодичності орієнтованого графу системи проектного управління / К. В. Колеснікова, С. В. Палій // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і арх. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 20. – С. 27-31. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання