Метод визначення ергодичності орієнтованого графу системи проектного управління

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено метод визначення умов існування зворотних і неповоротних структур у фрагментах орієнтованого графу та підтвердження гіпотези ергодичності схеми взаємодії учасників проектної діяльності. Для визначення контурів в орієнтованому графі застосовано прийом заміни напрямів усіх дуг на зворотні шляхом транспонування матриці досяжності з подальшою суперпозицією.
Опис
Ключові слова
орієнтований граф, ергодичність, Марковський ланцюг, матриця суміжності, матриця суперпозиції, кафедра основ інформатики
Бібліографічний опис
Колеснікова К. В. Метод визначення ергодичності орієнтованого графу системи проектного управління / К. В. Колеснікова, С. В. Палій // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і арх. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 20. – С. 27-31. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання