Математична модель планування та моніторингу обсягів навчальної роботи викладачів і студентів вищих навчальних закладів

Анотація
Запропоновано застосування методології структурного аналізу SADT. Розроблена модель інформаційних компонентів процесів планування і моніторингу обсягів навчальної роботи. Розроблено методи розрахунку навчального навантаження студентів і викладачів ВНЗ 3-4 рівня акредитації. Запропоновано математичну модель функціональних компонентів процесів планування і моніторингу обсягів навчальної роботи.
Опис
Ключові слова
навчальний процес, навчальне навантаження, навчальний план, моніторинг обсягів навчальної роботи, кафедра будівельної механіки, кафедра основ інформатики, кафедра інформаційних технологій, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Математична модель планування та моніторингу обсягів навчальної роботи викладачів і студентів вищих навчальних закладів / В. А. Баженов, П. П. Лізунов, А. О. Білощицький [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 20. – С. 148-161. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання